Iveta

Iveta

Tā vien šķiet, ka pati daba un tajā notiekošie procesi ir pielikuši punktu orientēšanās aktivitātēm. Aiz muguras izaicinoša un ļoti, ļoti darbietilpīga Horizonta 35.sezona ar 18.kārtām, lielo “KĀPU” Alūksnē un daudz dažādām citām sacensībām.

 Nu pienācis laiks atelpai un sezonas rezumējumam, tādēļ aicinām, jau domāt un izbrīvēt laiku,  lai visi tiktos par tradīciju kļuvušajā orientēšanās sezonas noslēguma vakarā, kurā suminām gan HORIZONTA sezonas, gan Alūksnes novada čempionāta  laureātus. Tikšanās paredzēta 23.novembrī atpūtas kompleksā „Melderi”, kas atrodas blakus „Grūbes” HES uz Vaidavas upes. Atliek jums tikai vēlreiz rūpīgi izlasīt ielūgumu, savlaicīgi apstiprināt dalību un, tad jau TIEKAMIES BALLĪTĒ!!

Mēs gatavojamies, ceram, ka Jūs arī! Par labu noskaņojumu visa vakara gaitā rūpēsies Dāvis (atpazīstams arī kā grupas Putukvass dalībnieks). 

Un GAIDĪTI IR PILNĪGI VISI - ne tikai laureāti, bet arī tie, kuri tikai kādu kārtu noskariet ir pamēģinājuši!

Drīzumā būs skatāmas visu 2019.gada Horizonta kārtu kartes un paši varēsim izvēlēties šī gada populārāko apvidu, kurā risinājās Horizonts.

NOSLĒGUMA PASĀKUMA ATRAŠANAS GPS: https://www.google.com/maps?q=57.5265682,26.7759452&z=17&hl=lv

 

Otrdien visi, visi tiekamies Horizonta 35.sezonas pēdējā kārtā. Tik gara sezona sen arī nav bijusi, jau 18.kārta… Pie reizes visās grupās tiks “dalītas” arī Alūksnes novada čempionāta medaļas. Apvidus ar vēsturisku pieskaņu, jo tieši te pirms 35 gadiem dzima Horizonts un otrdien tur finišēs arī 35.sezonas pēdējā kārta, bet lai vai kā - būs interesanti un pārsteigumu netrūks. Gribas atgādināt, ka šis ir viens no orientieristu iecienītākajiem un baudāmākajiem apvidiem, kurā ir ļoti patīkami skriet... Un starts atvērts būs jau no pulksten 15.

Starta vieta – https://www.google.com/maps?q=57.4904004,26.759007&z=17&hl=lv

 

Tuesday, we all meet at the 35th season last competition of Horizonts. There has been a longer season in quite some time, it's the 18th stage already!
At the same time we are having the Aluksne Championship - this is a historic place for that, because 35 years ago this is where Horizonts was born - it is going to be fun.
Just to remind you, this is one of the favorite terrain for orienteers, the running is very enjoyable. Also, the start is open from 15:00 already!

Hope to see you there!

           NOLIKUMS - IELŪGUMS

Alūksnes novada atklātais orientēšanās čempionāts’ 2019

  1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Veicināt Alūksnes novada un kaimiņu novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

1.2. Popularizēt orientēšanās, kā veselību veicinošu sporta veidu.

1.3. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
1.3. Sekmēt novada orientieristu meistarības izaugsmi un noskaidrot labākos sportistus.
2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 24.septembrī no plkst. 15:00 līdz 18.30, Alūksnes novada Alsviķu pagastā. Uz sacensību vietu būs marķēts ceļš ~  3 km no šosejas Alūksne – Ape un tas sāksies no  piemiņas akmens soļotājam Ā. Liepaskalnam.  

  1. Organizatori

Čempionātu organizē orientēšanās klubs „Alūksne”, karte un distances Vilnis VEĻĶERIS.

  1. Dalībnieku grupas un aptuvenie distanču garumi

 Čempionātā noteiktas sekojošas meistarības un vecuma grupas, aptuvenie distanču garumi un dzimšanas gadi:

 

Grupa

Km

Grupa

Km

Vecums

VA

~ 7,5

SA

   ~ 6, 0

Atklātā grupas

VB

~ 6,5

SB

~ 4, 5

2002.g.dz.un vec.

VH*

~ 4, 0

SH*

~ 3, 5

2002.g.dz.un vec.

V35

~ 7, 0

S35

~ 5, 5

1984.g.dz.un vec.

V45

~ 6, 5

S45

~ 4, 5

1974.g.dz.un vec.

V55

~ 5, 5

S55

~ 4, 0

1964.g.dz.un vec.

V65

~ 4, 0

S65

~ 3, 5

1954.g.dz.un vec.

V16

~ 6, 0

S16

~ 5, 0

2003.g.dz.un jaun.

V14

~ 4, 0

S14

~ 3, 5

2005.g.dz.un jaun.

V12

~ 2, 5

S12

~ 2, 5

2007.g.dz.un jaun.

V10*

~ 2, 0

S10*

~ 2, 0

2009.g.dz.un jaun.

VS H* - vienkārša distance dalībniekiem ar nelielām orientēšanās iemaņām; 

VS10*- ļoti vienkārša distance.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un risku gūt traumas sacensību laikā!

  1. Sacensību norise

Dalībnieki startē sev izdevīgā laikā no pulksten 15.00 līdz 18.30. Finišu slēdz 19.30, pēc tam dalībnieka rezultāts netiek vērtēts. Pirms starta dalībnieki saņems savas distances leģendas. Distances visām grupām būs savienotas, kartes ievietotas plastikāta maisiņos.

  1. Sacensību apvidus, karte

Pārsvara priežu mežs ar lielām un vidējām reljefa formām. Izteikts un regulārs ceļu un meža kvartālstigu tīkls. Vietām arī augstie purvi, kas pārsvarā sausi un viegli šķērsojami. Praktiski nav izcirtumu un atklātu teritoriju. Daļa sacensību apvidus sacensībās tiks izmantota pirmo reizi! Kartes mērogs visām grupām 1: 10 000 , augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

  1. Vērtēšana un apbalvošana

Sacensību rezultātus visās grupās vērtē individuāli. Ar diplomiem apbalvo visu grupu I – III vietu ieguvējus neatkarīgi kādu klubu vai valsti dalībnieks pārstāv, bet pirmo vietu ieguvēji saņems arī balvas. Ar medaļām godalgoto vietu ieguvējus apbalvo tikai Alūksne/Ape OK  pārstāvošos dalībniekus. Medaļas tiks pasniegtas orientēšanās sezonas noslēguma vakarā ( laiks un vieta tiks paziņota atsevišķi)

  1. Pieteikšanās

Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību vietā sekretariātā un ne vēlāk kā līdz pulksten 18.30

  1. Dalības maksa

 Vecuma grupas:                  VS10-12                                                        1,50 EUR

                       VS14-18,VSH (tikai jaunieši), VS 65             2,50 EUR

                       VSA, B,H, 35- 60                                           4,00 EUR

  1. Vispārīgie sacensību noteikumi

10.1. Sacensībās var piedalīties ikviens orientierists un startēt sacensībās atbilstoši vecuma meistarības grupu iedalījumam.

10.2. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku startu atbildību uzņemas un ar parakstu apliecina vecāki vai likumīgais pārstāvis.

10.3. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros sacensību noteikumus un sacensību nolikumu.

10.4. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Organizators nav atbildīgs par iespējamām traumām un citiem nelaimes gadījumiem distancē.

10.5. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.

10.6. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

10.7. Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

11.Publicitāte un privātums

11.1. Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts.

11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.

11.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

Šajā sezonā vēl nebijusi kārta gaidāma kārtā pie Meistara ezera, kad distances būs raksturīgas vidējam garumam un ar lielu KP skaitu. Laika apstākļi vēl šobrīd nedaudz biedē, bet otrdienas vakarpuse varētu būt piemērota aktivitātēm, un, cerams, ja arī kāda lietus lāse, tad tā vairs netraucēs. Un neatstājiet savu startu uz pēdējo brīdi, jo dienas garums ir krietni sarucis un lūdzam finišēt ne vēlāk kā līdz pl.19.30.

Daudz ir domāts arī par šī gada čempionāta sarīkošanu un ir nolemts “medaļas dalīt” sezonas pēdējā kārtā. Kārtas organizatori centīsies nodrošināt, lai jau tie, kas var startēt agrāk, to varētu izdarīt jau no pl.15. Kā nekā treniņu iespējas ir bijušas 17 kārtās un 18-tā tad būs kārtīgs atskaites punkts pirms sezonas noslēguma.

 

STARTA VIETAS GPS: 57.508210, 27.162299

https://www.google.com/maps?q=57.508210,27.162299

 

The next race for this season awaits you at Meistara lake - middle distance with a lot of CPs. Weather forecast shows a possibility for some rain, but hopefully, it won't interfere much with your running. Also, please don't start too late - the length of the day has gotten much shorter and we advise that you finish before 19:30.


 

 

 
Pirmdiena, 09 Septembris 2019 10:44

TIEKAMIES VILKU KALNĀ! See you at Wolf Mountain!

Orientēšanās seriāls Horizonts turpina aizvadīt kārtas “Kāpas 2019” kartēs. Šajā otrdienā distances būs pirmās dienas apvidū un starta vieta – blakus augstākajam pauguram – Vilku kalnam, kas atrodas tikai pāris km no LV-EST robežas.

STARTA VIETA / START PLACE - https://www.google.com/maps?q=57.588972,27.0102633&z=17&hl=lv

 Orienteering series "Horizonts"  continues to take  turns in the "Kāpa 2019"  maps. This Tuesday, the distance will be hold on the first day terrain and start point - next to the highest hill - Wolf Mountain (Vilku kalns), just a few kilometers from the LV-EST border. Orienteering friends from Estonia are also invited, take this opportunity!

Atskatam uz šīs gada KĀPAS 3-dienām Alūksnes pusē, ar 15.kārtu visi esiet aicināti atcerēties apvidus, kuros šogad risinājās KĀPA` 2019 spraigās cīņas.

Otrdien sāksim ar 2 dienas apvidu, kas atrodas netālu no a.p.Dzeņi (jāseko marķējumam no pagrieziena uz NBS mācību poligonu, skatīt kartē - http://old.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=gdihys&centerx=671305.1372165536&centery=6366598.668430684&zoom=4&layer=map&ls=o ); GPS - 57.4097, 26.8350

Ja iepriekšējā reizē samērojāmies spēkiem garajā etapā, tad šajā otrdienā izspēlēsim kalnu karaļa pārbaudījuma titulu. Etaps būs visiem, izņemot mazos bērnus, tā, ka iesildām muskuļus jau laicīgi! :)

Attēlā - iepriekšējā kārtā ar orientēšanos iepzainās arī meitene no Honkongas, foto Vilnis.

KALNU KARAĻU REITINGS IR STUDIJĀ - ŠEIT

To have a little throwback to the competition of KĀPA 3-DAYS we invite you to the 15th stage of Horizonts.
It is going to take place close to bus stop "Dzeņi" (follow the marked way from the turn to army (NBS) polygon, see map - http://old.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=gdihys&centerx=671305.1372165536&centery=6366598.668430684&zoom=4&layer=map&ls=o); GPS - 57.4097, 26.8350
Also, every participant (except the childern) will have a chance to challenge himself on a special leg in the course, where the winner of it will be throned "King of The Hill". Get ready!

 

Svētdiena, 25 Augusts 2019 19:17

VĒL 5 KĀRTAS UN ĀTRĀKIE GARAJĀ ETAPĀ

Ar prieku varam informēt, ka atlikušajās šīs sezonas HORIZONTA kārtās dalībniekus sagaidīs interesanti, ļoti skaisti un orientēšanās sportam pievilcīgi apvidi. Kā saldais ēdiens sezonas izskaņā būs iespēja orientēties šī gada KĀPAs kartēs, un tas īpaši izaicinoši varētu būt tiem, kuri Kāpas 3-dienās nemaz nepiedalījās! Pie reizes iesaku arī tiem, kas kādreiz ir domājuši izmēģināt spēkus orientēšanā vai aizrauties ar šo sporta veidu, tad nu šīs varētu būt tās kārtas un sacensību vietas, kad ir īstais laiks sākt!

  

 Un tā 14.kārta 27.augustā aicina jūs uz Ziemeru pusi, kur distances būs skaistā priežu mežā netālu no Vaidavas upes. Vēršam uzmanību, ka dalībniekiem, kas dosies uz kārtu no Alūksnes, jābrauc caur Māriņkalnu un, tad tālāk uz Ziemeriem, jo pāri Vaidavas upei uz Alūksnes  - Ziemeru ceļa notiek tilta būvniecība un to patreiz šķērsot nav iespējams.

Nepielūdzami tuvojas rudens un dienas kļūst arvien īsākas un īsākas, tādēļ savu startu kārtās neatlieciet uz pēdējo brīdi, it īpaši tas attiecināms uz kārtām, kas risināsies 10., 17., un 24., septembrī, kad vēlams doties distancē līdz 18.30 vai nedaudz agrāk!

Starta vietas atrašanās vieta - ŠEIT

Tiekamies meža stadionā!

UN GARĀ ETAPA REZULTĀTI - ŠEIT

Pirmdiena, 19 Augusts 2019 17:54

HORIZONTA RUDENS SEZONAS 13.KĀRTA

Atgādinājums, ka rīt ir kārtējā otrdiena un dienas noslēgumā tiekamies „Gaileņu karjerā”, marķējums no A2 šosejas starp pagriezieniem uz Api un Alūksni. Vilnis jau kādu laiku cenšas, lai apvidū, kur sacensības notiek jau vairāk kā 30 gadus, tas būtu no jauna izkoriģēts, jo pēdējā laikā tur gan nekas neesot noticis... Uz tikšanos ātrā, tehniskā un skaistā apvidū!

GPS starta vietai - 57.5207042, 26.7261913

12. kārta- kopkārta ar OK Voru un OK Azimuts orientieristiem. - jau 14. augustā Grundzāles pusē.  Marķējums no a.p. Grundzāle nepilni 4 km. 

    Ieradīsies divi  OS inventāra tirgotāji no Igaunijas, kā arī bērnu marķētā distance būšot īpaši sagatavota - iztīrīta no kritalām, asie zari acu augstumā likvidēti.

   Tie kam interesē meža veltes - būs iespēja tās salasīt - arī šo ir apsolījuši organizatori! Nu tad lecam mašīnās un viens sportiski aktīvi pavadīts vakars solas būt jau trešdien!

Sestdiena, 29 Jūnijs 2019 10:58

KĀPAS SPRINTA IZLOZE

KĀPAS SPRINTA IZLOZE - ŠEIT

Vēlreiz precizējam un informējam, ka atbilstoši sacensību noteikumiem, ierašanās sprinta karantīnas zonā ir no pulksten 17-17.45 pie Alūksnes Kultūras centra, Brūža ielā 7. Dalībnieku autotransports novietojams jebkurā no pilsētā pieejamajām stāvvietām, tuvākās Skolas, O.Vācieša ielā, Dzirnavu ielā.

REZULTĀTI - 

SPLITI - 

©1984-2019 Alūksnes Horizonts. Visas tiesības rezervētas. Izstrādāja OK Alūksne

Meklēt