Drukāt šo lapu
Otrdiena, 17 Septembris 2019 19:53

Alūksnes novada atklātais orientēšanās čempionāts’ 2019

Uzrakstīja

           NOLIKUMS - IELŪGUMS

Alūksnes novada atklātais orientēšanās čempionāts’ 2019

  1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Veicināt Alūksnes novada un kaimiņu novadu iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.

1.2. Popularizēt orientēšanās, kā veselību veicinošu sporta veidu.

1.3. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
1.3. Sekmēt novada orientieristu meistarības izaugsmi un noskaidrot labākos sportistus.
2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 24.septembrī no plkst. 15:00 līdz 18.30, Alūksnes novada Alsviķu pagastā. Uz sacensību vietu būs marķēts ceļš ~  3 km no šosejas Alūksne – Ape un tas sāksies no  piemiņas akmens soļotājam Ā. Liepaskalnam.  

  1. Organizatori

Čempionātu organizē orientēšanās klubs „Alūksne”, karte un distances Vilnis VEĻĶERIS.

  1. Dalībnieku grupas un aptuvenie distanču garumi

 Čempionātā noteiktas sekojošas meistarības un vecuma grupas, aptuvenie distanču garumi un dzimšanas gadi:

 

Grupa

Km

Grupa

Km

Vecums

VA

~ 7,5

SA

   ~ 6, 0

Atklātā grupas

VB

~ 6,5

SB

~ 4, 5

2002.g.dz.un vec.

VH*

~ 4, 0

SH*

~ 3, 5

2002.g.dz.un vec.

V35

~ 7, 0

S35

~ 5, 5

1984.g.dz.un vec.

V45

~ 6, 5

S45

~ 4, 5

1974.g.dz.un vec.

V55

~ 5, 5

S55

~ 4, 0

1964.g.dz.un vec.

V65

~ 4, 0

S65

~ 3, 5

1954.g.dz.un vec.

V16

~ 6, 0

S16

~ 5, 0

2003.g.dz.un jaun.

V14

~ 4, 0

S14

~ 3, 5

2005.g.dz.un jaun.

V12

~ 2, 5

S12

~ 2, 5

2007.g.dz.un jaun.

V10*

~ 2, 0

S10*

~ 2, 0

2009.g.dz.un jaun.

VS H* - vienkārša distance dalībniekiem ar nelielām orientēšanās iemaņām; 

VS10*- ļoti vienkārša distance.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un risku gūt traumas sacensību laikā!

  1. Sacensību norise

Dalībnieki startē sev izdevīgā laikā no pulksten 15.00 līdz 18.30. Finišu slēdz 19.30, pēc tam dalībnieka rezultāts netiek vērtēts. Pirms starta dalībnieki saņems savas distances leģendas. Distances visām grupām būs savienotas, kartes ievietotas plastikāta maisiņos.

  1. Sacensību apvidus, karte

Pārsvara priežu mežs ar lielām un vidējām reljefa formām. Izteikts un regulārs ceļu un meža kvartālstigu tīkls. Vietām arī augstie purvi, kas pārsvarā sausi un viegli šķērsojami. Praktiski nav izcirtumu un atklātu teritoriju. Daļa sacensību apvidus sacensībās tiks izmantota pirmo reizi! Kartes mērogs visām grupām 1: 10 000 , augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

  1. Vērtēšana un apbalvošana

Sacensību rezultātus visās grupās vērtē individuāli. Ar diplomiem apbalvo visu grupu I – III vietu ieguvējus neatkarīgi kādu klubu vai valsti dalībnieks pārstāv, bet pirmo vietu ieguvēji saņems arī balvas. Ar medaļām godalgoto vietu ieguvējus apbalvo tikai Alūksne/Ape OK  pārstāvošos dalībniekus. Medaļas tiks pasniegtas orientēšanās sezonas noslēguma vakarā ( laiks un vieta tiks paziņota atsevišķi)

  1. Pieteikšanās

Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību vietā sekretariātā un ne vēlāk kā līdz pulksten 18.30

  1. Dalības maksa

 Vecuma grupas:                  VS10-12                                                        1,50 EUR

                       VS14-18,VSH (tikai jaunieši), VS 65             2,50 EUR

                       VSA, B,H, 35- 60                                           4,00 EUR

  1. Vispārīgie sacensību noteikumi

10.1. Sacensībās var piedalīties ikviens orientierists un startēt sacensībās atbilstoši vecuma meistarības grupu iedalījumam.

10.2. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku startu atbildību uzņemas un ar parakstu apliecina vecāki vai likumīgais pārstāvis.

10.3. Katrs sacensību dalībnieks, saņemot sacensību dalībnieka numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros sacensību noteikumus un sacensību nolikumu.

10.4. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Organizators nav atbildīgs par iespējamām traumām un citiem nelaimes gadījumiem distancē.

10.5. Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā.

10.6. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

10.7. Strīdu gadījumā dalībniekam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kur ir norādīti dzimšanas dati.

11.Publicitāte un privātums

11.1. Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts.

11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.

11.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums un distance.

Lasīts 854 reizes Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 22 Septembris 2019 18:13

Saistītie objekti