LIVE REZULTĀTI

PAPILDUS INFORMĀCIJA - ŠEIT

ADDITIONAL INFORMATION - HERE

THE LATVIAN BIKE ORIENTEERING CHAMPIONSHIP 2016

20. - 21. August, Alūksne

ADDITIONAL INFORMATION

Competition area

Competition center on both days is located on the island Pilssala. Participants vehicles must be placed in the nearby parking areas outside the island. Entering the island with vehicles is forbidden.

On Saturday, 20th of August, due to cultural events on the island check-in and start is moved 1 hour earlier! Registration from 15:30 in the boat renting house, which is located close to the volleyball courts, start at 17:00.

On 2nd day competition office is open from 10:30.

Please note both informative signs and instructions expressed by organizers.

   

About competition

Competition will have a pre-start quarantine zone. Participants must enter the zone no later than 16:45. The zone cannot be left, you have to stay there till your start. Pre-start 3min. Starting intervals is 1 minute in sprint distance and 2 minutes in middle distance. Both days maps are A3 size. In case of emergency there will be a medic near the finish.

Once again, please follow the traffic regulation signs when riding on the roads and streets, be careful on bridges and other crowded places.

Course lengths

Class Course length Class Course length
Day 1 Day 2 Day 1 Day 2
V16 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP S16 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP
V18 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP S18 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP
V21 6,8 km 17 KP 12,8 km 27 KP S21 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP
V40 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP S40 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP
V50 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP S50 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP

    V = Men                                                         S = Women

Have an interesting race and a pleasant rest!

Scheme of the competition areaHERE

START LIST FOR 1 DAY - HERE

START LIST FOT 2 DAY - HERE

Ceturtdiena, 18 Augusts 2016 11:27

PAPILDUS INFORMĀCIJA MTBO un STARTA PROTOKOLI

Uzrakstīja

LATVIJAS ČEMPIONĀTS VELO ORIENTĒŠANĀ

20.-21.augusts Alūksne

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Sacensību vieta

Sacensību centrs abās dienās izvietots Pilssalā. Dalībnieku autotransports jānovieto pilsētas teritorijā tuvumā esošajos stāvlaukumos. Pilssalā iebraukt nav atļauts.

Sakarā ar kultūras pasākumu Alūksnes Pilssalā sestdien, 20.augustā Latvijas velo orientēšanās čempionātā reģistrēšanās un starta laiks ir pārcelts 1 stundu ātrāk. Reģistrēšanās no pulksten 15:30 P/A Alja telpās Pilssalā, starts 17:00.

2.dienā sacensību sekretariāts atvērts no pulksten 10:30.

Lūgums ievērot gan informatīvas norādes, gan organizatoru teiktos norādījumus.

                                                       

Par sacensībām

Sacensībās tiks pielietota pirmsstarta karantīnas zona. Dalībniekiem tajā jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 16:45. Karantīnas zonu pēc tam atstāt nedrīkst, tajā jāuzkavējas līdz sava starta sākumam. Pirmsstarts 3min. Starta intervāls 1 min. Sprintā, 2 min.vidējā distancē, karšu izmēri abās dienās A3 formāti. Nepieciešamības gadījumā mediķis atradīsies finiša teritorijā.

Vēlreiz lūdzam ievērot satiksmes drošības noteikumus, pārvietojoties pa pilsētas ielām, būt uzmanīgiem uz tiltiem un citās publiski apmeklētās vietās.

Distanču parametri

Grupa Distances garums Grupa Distances garums
1.diena 2.diena 1.diena 2.diena
V16 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP S16 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP
V18 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP S18 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP
V21 6,8 km 17 KP 12,8 km 27 KP S21 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP
V40 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP S40 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP
V50 5,4 km 12 KP 11,2 km 19 KP S50 3,6 km 10 KP 8,3 km 15 KP

SACENSĪBU CENTRA SHĒMA ŠEIT

SACENSĪBU STARTA PROTOKOLS 1.DIENAIŠEIT

STARTA PROTOKOLS 2.DIENAIŠEIT

IR PIEEJAMA APSKATEI "MEŽINIEKU" KARTES PĒDĒJĀ PUBLISKI PIEEJAMĀ VERSIJA ŠEIT

1. dienas starta protokols

1.dienas sacensību vietas shēma - ŠEIT

2.dienas sacensību vietas shēma - ŠEIT